کاسه گرد ۳۰۰ سی سی

کاسه (گرد) سه لایه هایمپک 300 سی سی

توضیحات ……….

خوروشت

بستنی

و . . .

مشخصات بسته بندی

قطر دهانه ظرف

۰۰ سانتیمتر

طول جعبه

۰۰ سانتیمتر

عرض جعبه

۰۰ سانتیمتر

ارتفاع جعبه

۰۰ سانتیمتر

تعداد در جعبه

۰۰ عدد

وزن کل جعبه (۱ جعبه با محتوا)

۰۰