شرکت هامون پلیمر

آدرس کارخانه

  • تهران ، بزرگراه فتح ، خیابان فتح سیزدهم ، شماره 19

  • 66803009 - 021

  • 66827696 - 021

  • 49 68 116 0912

  • info@hamoonpolymer.com

Factory Address

  • No19,13th,Fath Ave,Fath Exp. Way,Tehran,Iran

  • 66803009 21 98+

  • 66827696 21 98+

  • 49 68 116 912 98+

  • info@hamoonpolymer.com