محصولات

روبان تزیینی (باریک)

روبان تزیینی باریک با عرض (2 سانتیمتر)

روبان تزیینی (متوسط)

روبان تزیینی باریک با عرض (3 سانتیمتر)

روبان تزیینی (پهن)

روبان تزیینی باریک با عرض (4 سانتیمتر)

روبان تزیینی (عریض)

روبان تزیینی باریک با عرض (7 سانتیمتر)

بشقاب کریستال

بشقال کریستال

کاسه فانتزی ۲۰۰ سی سی

کاسه (فانتزی) سه لایه هایمپک 200 سی سی

پیش دستی کریستال

پیش دستی کریستال

قاشق کافه

قاشق کوچک کریستال کافه خوری

لیوان کریستال ۲۰۰ سی سی

لیوان کریستال 200 سی سی

لیوان هایمپک ۵۰۰ سی سی

لیوان سه لایه هایمپک 500 سی سی

کاسه گرد ۳۰۰ سی سی

کاسه (گرد) سه لایه هایمپک 300 سی سی

نوار PP

نوار pp مورد استفاده صنایع کابل سازی