پیش دستی کریستال

پیش دستی کریستال

کد محصول: pishdasti دسته :

توضیحات ……….

برای مصرف انواع غذا خوری و …

مشخصات بسته بندی

قطر دهانه ظرف

۰۰ سانتیمتر

طول جعبه

۰۰ سانتیمتر

عرض جعبه

۰۰ سانتیمتر

ارتفاع جعبه

۰۰ سانتیمتر

تعداد در جعبه

۰۰ عدد

وزن کل جعبه (۱ جعبه با محتوا)

۰۰