تعمیر و بازسازی قالبهای تزریق

توضیحات کلی

تعمیر و بازسازی قالب های تزریق پلاستیک با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و CNC .